skladování

ve veřejných skladech je nezanedbatelným článkem v celém řetězci služeb mezinárodní dopravy.

STAR ZLÍN s.r.o. nabízí jak CELNÍ tak NECELNÍ prostory v těsné blízkosti dálnice D1.

disponujeme:
 • HALA I. vystavěná v roce 2000 dle nejmodernějších technologií poskytuje až 3.600 m2 rozdělených na tři samostatné části po 1.200 m2.
 • HALA II. byla dokončena v roce 2006 a nabízí 2.400 mskryté plochy rozdělené na tři samostatné a nezávislé sklady o celikostech 600 m2, 600 ma 1200 m2.
 • zpevněné, volné, nekryté a oplocené plochy cca 6000 m2
 • externí sklady, které využíváme při požadavku na vyšší než dostupnou kapacitu našich ploch

Veškeré naše sklady jsou zastřešeny, izolovány a temperovany proti vnějším vlivům. O temperaci se starají moderní úsporné technologie umožňují udržování celoročně stálé teploty pro vaše zboží. Prostory jsou zabezpečeny proti krádeži i požáru a napojeny na pult centrální ochrany.

základní parametry skladů:
 • světlá výška skladu 6 - 9 m
 • nosnost podlahy 4.000 kg/m2
 • dvě zaslepené rampy, 5x vrata, umožňující vjezd celého nákladního vozu do skladu
 • dostatečná manipulační a příjezdová plocha 
 • opláštění PUR-panely
 • k dispozici veškeré manipulační vybavení (vysoko a nízkozdvižné vozíky, paletovací vozíky)

zajistíme:
 • vykládka, příjem, vyskladnění, nakládka
 • běžná manipulace
 • elektronická skladová evidence (příjemky, výdejky, inventurní přehledy, ...)
 • paletování
 • sdružování, rozdružování zásilek, jejich balení
 • osignování zboží
 • foliování, páskování
 • lepení etiket

při využití našich služeb zákazníkům vám odpadají problémy, jako jsou:
 • hledání vhodných skladovacích prostor (které nedokáže většinou 100% využít)
 • pořizování a údržba skladovací techniky
 • zaměstnávání skladových dělníků
 • vedení skladové evidence
 • pojištění svého zboží po dobu skladování

Výhody veřejného celního skladu STAR ZLÍN s.r.o.:
 • možnost platit clo až v okamžiku vyskladnění
 • na zboží uložené ve VCS se nevztahují ochranářská a politická opatření EU
 • ručení za celní dluh ve VCS STAR ZLÍN s.r.o.
 • perfektní dostupnost napojení na R55, dálnice D1 cca 2 km
 • areál je mimo záplavovou oblast

naše společnost plně ručí za převzaté zboží po celou dobu jeho skladování. Převzaté zboží je taktéž pojištěno.

Společnost STAR ZLÍN s.r.o. nabízí celou řadu sazeb za skladování. Ty jsou závislé na velikosti plochy a délce skladování.

Individuální nabídku vám rádi připravíme dle bližších specifikací.

Standardní pracovní doba v pracovní dny 7.00 - 15.30 hod. případně dle potřeb klienta.

 

Interiér
Hala II
 
[07.07.2021]
AREÁL V PROVOZU

Přes omezenou dopravní dostupnost je areál STAR ZLÍN s.r.o. v provozu

 

Od 29.6.2021 je částečně uzavřena silnice I/55 v ulici Kvítkovická v průmyslové zóně Napajedla

a to z důvodu budování kruhového objezdu a napojení silnice I/55 na dálniční obchvat.

 

PŘÍSTUP DO AREÁLU POUZE ZE SMĚRU OD OTROKOVIC !!!

 

 
[01.01.2021]
BREXIT

Vážení obchodníci

Tady naleznete aktuální informace, které zveřejňuje Celní správa k  BREXITU.

DOHODA O OBCHODU A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGII NA JEDNÉ STRANĚ A SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA NA STRANĚ DRUHÉ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=CS

 
[15.03.2020]
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PROVOZ STAR ZLÍN

Vážení obchodní přátelé,

 

vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s šířením Covid-19 přijala společnost STAR ZLÍN s.r.o. tyto mimořádná opatření,

která mají za cíl zajistit ochranu zdraví jak našich zaměstnanců, tak i zákazníků, partnerů a dopravců.

Dovolujeme si vás informovat a zároveň požádat o součinnost s dodržováním striktních preventivních pravidel:

 

 1. Žádáme všechny, aby při vstupu do areálu nebo pobočky společnosti STAR ZLÍN měli zakrytý nos a ústa (rouškou, respirátorem, šátkem, šálou aj.) a dbali zvýšených hygienických opatření, důkladného mytí a desinfekce rukou.
 2. Společnost STAR ZLÍN s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout zajištění požadovaných služeb v případě podezření na možnost nákazy.
 3. Dbát upozornění v areálu na omezení a minimalizaci osobního styku s pracovníky společnosti. (Využijte prosím jiné možnosti komunikace – emaily, telefony, atd.)
 4. Respektujeme a dodržujeme taktéž opatření našich partnerů, včetně celních úřadů, dopravců, což může mít za následek zdržení celních odbavení, případně skladových operací.
 5. Naši zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pomůckami (rouškami, případně respirátory, antibakteriálními gely a jednorázovými rukavicemi) a mají povinnost tyto pomůcky používat.
 6. Na všech pracovištích dbáme na zvýšenou hygienu v podobě antibakteriálních prostředků a informačních oznámení. Zaměstnanci byli informováni o způsobech chování jak minimalizovat rizika nakažení. Zvýšili jsme také častější frekvenci úklidu exponovaných míst.
 7. Komunikujeme aktivně nejen s našimi zaměstnanci, dopravci, ale i s celními úřady a dalšími partnery.
 8. Dodržujeme veškerá doporučení státních orgánů – žádáme vás o stejný přístup.
 9. Pracovní doba může být upravena dle vývoje a aktuální situace.

 

Děkujeme za pochopení

 

Za STAR ZLÍN s.r.o.

 

Václav Rapant

 

 
[01.01.2020]
Změna právní formy
 
[21.06.2021]
INFORMACE K NOVINKÁM V OBLASTI ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ (E-COMMERCE) OD 1. 7. 2021
Daň z přidané hodnoty se u zásilek nízké hodnoty od července vybírat nebude
 
[25.06.2021]
Se studenty bezpečnostně právního oboru v Ostružně
 
[18.06.2021]
Nákup vybraných výrobků v internetových obchodech se sídlem v jiném členském státě Evropské Unie
Nákup vybraných výrobků z jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím internetového obchodu upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“).
 
[16.06.2021]
Informace – Biopalivo FFA a jeho vykazování do Hlášení/Oznámení o splnění povinnosti zajištění minimálního množství biopaliv pro dopravní účely
 
 
rychlý kontakt

  STAR ZLÍN s.r.o.

  Kvítkovická 1527

  763 61 Napajedla

 

  tel.: 577 922 411- 413

  mobil: 777 720 188

  email: starzlin@starzlin.cz

 

 

 

 

 

cheap replica rolex watches here.

why do people have cheap sex doll?

diamond painting kits art hosts the largest collection of diamond art kits online.