poptávka

Firma
 
 
Kontaktní osoba
 
Telefon
 
váš e-mail
 
Dosáhla hodnota zboží Vámi dovezeného/vyvezeného ze zemí EU v minulém roce více než 8.000.000,- Kč?
Ano    Ne
 
Domníváte se, že hodnota Vámi dováženého/vyváženého zboží ze zemí EU dosáhne v tomto roce částku 8.000.000,- Kč?
Ano    Ne
 
Měsíční četnost přijetí zboží - počet faktur:
 
Měsíční četnost odeslání zboží - počet faktur:
 
Průměrné množství položek zboží při jednom dovozu:
 
Průměrné množství položek zboží při jednom vývozu:
 
Máte zájem o stálou kontrolu hodnotových limitů přijatého a odeslaného zboží do doby vzniku povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat?
Ano    Ne
 
Dovážíte / vyvážíte zboží z/do třetích zemí (mimo čl.státy EU)?
Ano    Ne
 
Napište Váš dotaz (poznámku):
 
V případě, že chcete zastupovat prosím přiložte požadované podklady uvedené níže (vše v jednom souboru)
 
Přiložený soubor
 
Kontrolní kód
code

Opište, prosím, kontrolní kód
 

Požadované podklady - INTRASTAT:

Pro zastupování při vykazování statistického hlášení INTRASTAT nám prosím zašlete následující:

  • výpis z OR (výpis z Živnostenského rejstříku)

  • osvědčení o registraci - DIČ

  • jméno osoby oprávněné k zastupování a podpisu (jednatel, majitel, předseda představenstva, ...)

  • bankovní spojení (banka + číslo účtu)

  • kontaktní údaje (telefon, fax, email)

  • email pro zasílání dokladů (účetní)

  • doklady k dovozu / vývozu v rámci EU (faktury, dodací listy, dobropisy, ...)

 

 
[27.03.2013]
spuštění nové webové prezentace
 
[18.05.2018]
Omezení provozu - územní pracoviště Cheb
Omezení provozu územního pracoviště Cheb dne 21.05.2018.
 
[14.05.2018]
Nový vzor formuláře žádosti o přijetí opatření
 
[16.05.2018]
Deset let činnosti Společného centra policejní a celní spolupráce
 
[04.05.2018]
Informace o zavedení předchozí kontroly dovozu některých výrobků z hliníku pocházejících z určitých třetích zemí do Evropské unie
 
 
rychlý kontakt

  STAR ZLÍN a.s.

  Kvítkovická 1527

  763 61 Napajedla

 

  tel.: 577 922 411- 413

  mobil: 777 720 188

  email: starzlin@starzlin.cz

 

 

rychlý dotaz